Højvandslukke

Højvandslukke

Har du problemer med oversvømmelser i din kælder? Hos Sandholt installerer vi højvandslukkere, som hindrer kloakvand i at komme op gennem dit afløb.

Undgå oversvømmelser med et højvandslukke

Et højvandslukke er et redskab, som modvirker oversvømmelser. Når du får monteret en højvandslukke, så sikrer den, at kloak- og regnvand løber den korrekte vej, og du undgår dermed skader i din ejendom. Hos Sandholt monterer vi installationen i den udvendige brønd, så du undgår opbrydning af eksisterende gulv.

Serviceaftale med årligt tjek af højvandslukke

Når vi installerer højvandslukkere, har vi samtidig mulighed for at installere rottefælder. Højvandslukkere og rottefælder skal tjekkes en gang årligt. Hos Sandholt har du mulighed for at benytte dig af vores abonnementservice, hvor vi årligt kommer ud og sikrer, at den monterede højvandslukke fungerer, som den skal.

Effektivt og driftsikkert system fra UWS

Vores højvandslukkere bliver produceret af Urban Water Solutions A/S, der fremstiller innovative systemer udviklet af danske ingeniører og smede. De er af rustfrit stål og er derfor modstandsdygtige overfor slid og rotter.

Ønsker du at høre mere?

Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere information eller et tilbud. Vi kan kontaktes på telefon 30 63 40 03 eller ved at sende en mail til sandholtoj@outlook.dk.

Formålet med en højvandslukke er at beskytte bygninger og kældre mod oversvømmelse i tilfælde af højt vandstandsniveau.

En højvandslukke fungerer ved at forhindre vand i at komme ind i bygningen via kloaksystemet. Dette opnås ved at have en mekanisme, der lukker af for kloakken, når vandstanden stiger til et vist niveau.

Der findes forskellige typer højvandslukke, herunder manuelle og automatiske, stationære og mobile, og forskellige størrelser og materialer. Det er vigtigt at overveje, hvilken type der passer bedst til dit behov og dit budget.

Omkostningerne ved at installere en højvandslukke afhænger af typen af højvandslukke, omfanget af arbejdet, og eventuelle forberedende arbejder, som f.eks. udgravning og fjernelse af eksisterende kloaksystem. Det er vigtigt at få en pris fra entreprenøren inden arbejdet starter.

Det er vigtigt at vedligeholde din højvandslukke for at sikre, at den fungerer korrekt, når den er nødvendig. Dette inkluderer at teste den regelmæssigt og sørge for, at den er ren og fri for blokeringer.

Kravene til tilladelser og dokumentation kan variere afhængigt af det specifikke projekt og den lokale lovgivning. Det kan være nødvendigt med tilladelse fra kommunen, hvis der skal ændres på det eksisterende kloaksystem eller foretages ændringer på offentlige områder. Det er vigtigt at undersøge og opfylde de nødvendige krav, inden arbejdet påbegyndes.

Få dit tilbud her